_____________________________________________________________________________

Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Nowem

_____________________________________________________________________________

Podpisanie umowy z wykonawcą ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym"

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym"

_____________________________________________________________________________

Podpisanie umowy ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym"