_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym"

_____________________________________________________________________________

Podpisanie umowy "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym"