Ogłoszenie wyników konkursów „ Na najpiękniejszą Palmę „ oraz „Jan Paweł II – życie i posługa”.


27 kwietnia br. po koncercie papieskim ogłoszone zostały wyniki dwóch konkursów zorganizowanych przez GOK „Na najpiękniejszą Palmę „ oraz „Jan Paweł II – życie i posługa”. W pierwszym z konkursów w kategorii zespołowej kolejność była następująca: I miejsce KGW Koninek, miejsce II sołectwo Bracholin, III miejsce sołectwo Wiatrowiec. Nagrodę wyróżnienia komisja przyznała „Rudniczankom” z Rudnicza. W kategorii dzieci szkół podstawowych I miejsce otrzymał Mikołaj Jarosz z Koninka, II miejsce przyznano Hubertowi Szulc i Miłoszowi Rozpłochowski z Mikołajewa , miejsceIII Magdalena Lisiecka z SP w Łeknie. W kategorii ponadgimnazjalnej nagrodę wyróżnienia otrzymałMariusz Bylicki z Koninka. Na konkurs plastyczny „Jan Paweł II – życie i posługa” wpłynęło 257 prac z 12 szkół powiatu Wągrowieckiego. Jury pod przewodnictwem pani Aleksandry Podemskiej nagrodziło następujących artystów. kategorii klas I – II szkół podstawowych tematem było „Papież Jan Paweł II – święty uśmiechnięty”. Spośród 115 prac komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Jagoda Nowak kl. Ia – ZSP Damasławek
II miejsce: Kinga Wiertel – kl. I SP Niemczyn
III miejsce: Milena Modrak –kl. III SP w Pawłowie Żońskim
Wyróżnienie: Jakub Mazur –kl. II SP Niemczyn.
W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych, uczniowie przedstawili temat „Jan Paweł II bliski dzieciom”. Spośród 125 prac, komisja przyznała:
I miejsce: Norbert Kaczmarek – kl. V ZSP Damasławek
II miejsce: Ewelina Krawczyńska – kl. IV SP nr 3 w Wągrowcu
III miejsce : Marcin Brzykcy – kl. IV ZSP Łekno
Wyróżnienie: Emilia Bąk – kl. V SP w Żelicach
Anna Grabowska – kl. IV ZSP Łekno
W kategorii III skierowanej do uczniów gimnazjów wpłynęło 12 prac pt: „Pielgrzym Jan Paweł II”
I miejsce: Agnieszka Barełkowska – kl. II – ZSP Damasławek
II miejsce: Ilona Stroińska – kl. II – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu
III miejsce: Wiktor Połeć – kl. III Gimnazjum w Rąbczynie
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych na temat: „Życie i posługa Jana Pawła II” wpłynęło 5 prac
Wyróżnienie: Damian Szymański – kl. II Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu.
Nagrody i dyplomu laureatom obu konkursów wręczali Sekretarza Urzędu Gminy w Wągrowcu pani Dorota Chojnacka – Szymczak oraz proboszcz parafii Ks. Marek Rerek