* 12 LIPCA DZIEŃ WALKI I MĘCZEŃSTWA WSI POLSKIEJ *

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej -za pomoc udzielaną osobom prześladowanym i wysiedlanym,za walkę w oddziałach partyzanckich. Mieszkancy wsi Michniów w woj. świętokrzyskim za pomoc niesioną partyzantom zostli w okrutny sposób wymordowani w dniach 12 i 13 lipca 1943 r. a wieś została spalona.Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.