* Wędrówki po Polsce, czyli dokąd można pojechać na wakacje *

___________________________________________________________________________________________________

Zanim rok szkolny zakończył się na dobre, a głowy uczniów zrobiły się zbyt małe, by chłonąć dodatkową wiedzę,

zaprosiliśmy klasy drugie na lekcję poświęconą ciekawym miejscom w Polsce. W dniu 18 maja klasę 2b

przyprowadziły panie: Lidia Bruch i Monika Kalka-Chojnacka (18 uczniów), a 16 czerwca pani Beata Przybylska

przyszła z klasą 2c (16 uczniów). Prezentacja została podzielona na dwie części: pierwsza dotyczyła

wędrówek po regionie, a druga wybranym miejscom w Polsce. Za dwa miesiące będziemy się mogli przekonać,

czy któreś z tych miejsc znalazło się na wakacyjnej liście uczniów.