Promocja książki - ,,ATLAS NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

WSI WIELKOPOLSKIEJ POWIAT WĄGROWIECKI"

___________________________________________________________________________________________________

Nie ma lepszego miejsca na promocję książki poświęconej niematerialnemu dziedzictwu
kulturowemu wsi wielkopolskiej jak ośrodek kultury. Z tego względu w poniedziałek,
16 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie odbyła się promocja
owej publikacji z naciskiem na tom ósmy obejmujący powiat wągrowiecki.
Efekty ponad czteroletniej pacy zespołu naukowo-badawczego zostały przedstawione
w ośmiotomowej publikacji. Krótką prelekcję o idei powstania atlasu, sposobach zbierania informacji
i zawartych treściach przedstawił redaktor tomu dr. Wojciech Mielewczyk
– pracownik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Towarzyszyła mu Maria Andrzejewska – starszy konserwator muzeum w Szreniawie.
Obecnej nie było przebywającej za granicą Karoliny Echaust - autorki książki.
Wykładu mógł wysłuchać każdy, kto przyszedł tego dnia do GOKu. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski oraz Wójt Gminy Wągrowiec
Przemysław Majchrzak.

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie.......